Choowap.com จองง่ายๆ จ่ายเบาๆ ที่พักราคาถูก เดอะ รอยัล เชียงคาน เดอะ รอยัล เชียงคาน

ใส่บาตรข้าวเหนียว เชียงคาน

ใส่บาตรข้าวเหนียว เชียงคาน
ใส่บาตรข้าวเหนียว เชียงคาน


     ใส่บาตรข้าวเหนียวยามเช้า ที่เชียงคาน ถือเป็นเอกลักษณ์ เป็นวัฒนธรรม แสดงถึงวิถีชีวิตที่มีความผูกพันธ์กับพระพุทธศาสนา ที่ถือปฏิบัติสืบเนื่องมาเป็นเวลานับร้อยปี ซึ่งในช่วงเวลาประมาณ 6 โมง ถึง 6 โมงครึ่ง จะมีผู้คนมารอใส่บาตรข้าวเหนียวยามเช้าเป็นประจำทุกวัน